Vývoj operačného systému

Vývoj operačného systému - okrem programovania jednotlivých súčiastok hardvéru najnižší stupeň programovania. Programovať operačný systém je časovo náročná úloha a vyžaduje si aj veľa štúdia, skúšania či testovania. Kedysi boli "operačné systémy" to jediné, čo programátori vytvárali. V starých počítačoch pracoval vždy iba jeden program a funkciu operačného systému často zastupoval BIOS.

Postupom času sa vytvorili prvé platformy poskytujúce možnosť zbavenia sa nutnosti práce s hardvérom a tým sa začala "éra" užívateľských programov. Stačí iba letmý pohľad do histórie a hneď je jasné, že populárnych (a často používaných) operačných systémov bolo veľké množstvo, no skoro každý časom zanikol s postupom technológie. Dalo by sa povedať, že dĺžka existencie operačného systému je nepriamo úmerná počtu kompromisov v ňom obsiahnutých. Do tejto príručky by som chcel postupom času pridávať kapitoly vedúce k tvorbe operačného systému aspoň čiastočne aktuálneho na dnešné pomery a zároveň dostatočne prehľadného na uverejnenie.

Jednotlivé kapitoly budú obsahovať ukážkové kódy ktoré budú súvisieť s jednotlivými témami z oblasti programovania.

Musím ešte dodať že oblasť tvorby operačných systémov je mimoriadne zaujímavá a samotná myšlienka vlastného operačného systému lákavá. Je to však druh zábavy, pri ktorom je často nutné byť trpezlivým, no nikdy sa nevzdávať :)

Vstup do programovania OS

Základné informácie

32-bitový/chránený mód

 • Vstup do chráneného módu
 • Výstup v chránenom móde
 • Tabuľka prerušení
 • Správa pamäte
 • Užívateľský stupeň
 • Viacúlohový systém (multitasking system)
 • Virtual 8086

Hardvér

 • Prerušenia hardvéru
 • Programovateľný časovač PIT
 • Klávesnica (PS/2)
 • Pevný disk (IDE)
 • Myš

Softvér

 • Súborové systémy FAT12 a FAT16
 • Súborový systém FAT32
 • Spustiteľný formát MZ(.exe)
 • Spustiteľný formát PE(.exe)
 • Systémové knižnice
 • Užívateľské prostredie
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.