Moderné dejiny

Moderné dejiny/Úvod

Obsah:

 • Uchopenie moci
  • Moderné dejiny/Voľby do Ústavodarného národného zhromaždenia v Česko-Slovensku v roku 1946
  • Moderné dejiny/Februárový prevrat
  • Moderné dejiny/Štátny prevrat
 • Likvidácia potenciálnych protivníkov
  • Moderné dejiny/Akcia K
  • Moderné dejiny/Akcia Kamene
  • Moderné dejiny/Akcia P
  • Moderné dejiny/Akcia R
  • Moderné dejiny/Akcia Vír
  • Moderné dejiny/Proces s rozvratnou skupinou buržoáznych nacionalistov na Slovensku
  • Moderné dejiny/Ján Ursíny -- Obuchova aféra
  • Moderné dejiny/Milada Horáková
 • Metódy režimu a obmedzenia
  • Moderné dejiny/Cestovná doložka
  • Moderné dejiny/Dunajská pohraničná stráž
  • Moderné dejiny/Narušiteľ
  • Moderné dejiny/Pohraničná stráž
  • Moderné dejiny/Ľudové milície
  • Moderné dejiny/Štátna bezpečnosť
  • Moderné dejiny/Verejná bezpečnosť
  • Moderné dejiny/Zbor národnej bezpečnosti
  • Moderné dejiny/Železná opona
  • Moderné dejiny/Národný front Čechov a Slovákov
 • Ekonomika režimu
 • Disidenti, odboj, pokusy o prekonanie obmedzení režimu
 • Spolupráca s krajinami východného bloku
  • Moderné dejiny/Akcia Javor
  • Moderné dejiny/Organizácia Varšavskej zmluvy
 • Po páde režimu
  • Moderné dejiny/Rozdelenie Česko-Slovenska
  • Moderné dejiny/Pomlčková vojna
 • Osoby
  • Moderné dejiny/Alexander Dubček
  • Moderné dejiny/Anton Srholec
  • Moderné dejiny/Gustáv Husák
  • Moderné dejiny/Ján Čarnogurský
  • Moderné dejiny/Klement Gottwald
  • Moderné dejiny/Ludvík Svoboda (prezident)
  • Moderné dejiny/Rudolf Slánský
  • Moderné dejiny/Stalinov kult osobnosti
  • Moderné dejiny/Václav Havel
 • Nezaradené
  • Moderné dejiny/Dejiny Česko-Slovenska
  • Moderné dejiny/Demokratická strana (1944 – 1948)
  • Moderné dejiny/Komunistická strana Česko-Slovenska
  • Moderné dejiny/Komunistický režim
  • Moderné dejiny/Komunizmus
  • Moderné dejiny/Totalitarizmus
  • Moderné dejiny/Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii
  • Moderné dejiny/Česko-Slovensko v rokoch 1948 až 1989
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.