- Musikkinstrumenter

Musikkinstrumenter

I Kunnskapsløftet (L06)står det at elevene skal kunne gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere (L06). Vi har med bakgrunn i dette laget en lenkesamling med lytteeksempler til både kjente og ukjente instrumenter.

This article is issued from Wikibøker - version of the 1/28/2010. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.