ទិដ្ឋភាពទូទៅ •

ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅ • សំណួរ • ជំនួយ • រកមើលត្រួសៗ

 • Science
 • Social sciences
 • All subjects
 • Languages
 • Mathematics
 • Miscellaneous
 • Computing
 • Engineering
 • Humanities
ស្វាគមន៍មកកាន់វិគីសៀវភៅ,
the open-content textbooks collection that anyone can edit.
books with ១៧៤ pages

សៀវភៅលេចធ្លោផ្សេងទៀត »

ទំព័រគំរូ:Goodbook/

សៀវភៅកុមារលេចធ្លោផ្សេងទៀត »

ទំព័រគំរូ:Featured Wikijunior book/

រូបមន្តធ្វើម្ហូបលេចធ្លោផ្សេងទៀត »

ទំព័រគំរូ:Featured recipe/


ស្វាគមន៍​ការ​មក​កាន់​វិគីសៀវភៅ

កម្រង​សៀវភៅ​បើកចំហ​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​អាច​រៀប​រៀង​បាន
សៀវភៅ​មាន ​០ ក្បាល និង ១៧៤ ទំព័រ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅ • សំណួរ • ជំនួយ • មើលត្រួសៗ

 • គណនូបករណ៍វិទ្យា
 • វិស្វកម្ម
 • មនុស្សសាស្ត្រ
 • ភាសា
 • គណិតវិទ្យា
 • បន្ទាប់បន្សំ
 • វិទ្យាសាស្ត្រ
 • វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
 • គ្រប់មុខវិជ្ជា
សៀវភៅ​កំពុង​រៀបចំ

ច្បាប់

 • ច្បាប់កម្ពុជា
 • ច្បាប់ភូមិបាល
 • ច្បាប់ចរាចរ
 • ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ពុទ្ធសាសនា

ផ្សេងៗ

 • ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ
 • ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ
 • ការប្រើប្រាស់វិគីសៀវភៅ
 • បន្ទាប់បន្សំ
 • ផ្សេងទៀត...
សៀវភៅ​ព្រាងថ្មី
 • សមាគម​ប្រជា​ជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍
 • តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា
 • ពត៌មាន​អាហារូបករណ៍
 • ពិសោធន៍​វិទ្យាសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា 2.0
 • សៀវភៅ​រៀន​​ធ្វើ​ម្ហូប
 • សុខភាព​ផ្លូវភេទ
 • ពាក្យបណ្ដៅ
 • LaTeX

វិគីសៀវភៅត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈ Wikimedia Foundation ដែលមូលនិធិនេះក៏ដំណើរការ:

វិគីភីឌា
ប្រជុំចំណេះ រឺ វិជ្ជាសមោធាន
វិគីនានុក្រម
វចនានុក្រម និង វេវចនានុក្រម
វិគីប្រភពឯកសារ
ឯកសារ
វិគីទិន្នន័យ
មូលទិន្នន័យចំណេះដឹង
សកល
ជង្រុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មេតា
កិច្ចសម្របសម្រួល
មធ្យោវិគី
គ្រឿងទន់មធ្យោវិគី
ឩកាហ៊្សីល្លា
អ្នកតាមដានឩការបស់មធ្យោវិគី
មន្ទីរពិសោធន៍វិគីមធ្យោ
ការអភិវឌ្ឍមធ្យោវិគី

មូលនិធិវិគីមធ្យោគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលពឹងផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្ត និង អំណោយរបស់លោកអ្នកដើម្បីដំណើរការឡើង។ បើសិនជាលោកអ្នកយល់ថាវិគីសៀវភៅ រឺ​ គម្រោងដទៃទៀតដែលដំណើរការឡើងដោយមូលនិធិវិគីមធ្យោមានប្រយោជន៍ សូមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត រឺ ក៏បរិច្ចាគ។ អំណោយរបស់លោកអ្នកជាបឋមជួយដល់ការទិញគ្រឿងបរិក្ខាសេវាករ ដើម្បីចាប់ដំណើរការគម្រោងថ្មីៗ និង អភិវឌ្ឍគ្រឿងទន់មធ្យោវិគី ដែលធ្វើឱ្យវិគីសៀវភៅកើតមានឡើង។

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.