Lett nyelvtanÍrta: Névtelen szerkesztő‎‎

Lett nyelvtan
Családfa
Írás
A mondat
Mondatrészek
Alany
Állítmány
Tárgy
Jelző
Határozók
Helyhatározó
Időhatározó
Részeshatározó
Állapothatározó
Módhatározó
Eredethatározó
Eredményhatározó
Okhatározó
Célhatározó
Fok- és mértékhatározó
Számhatározó
Számállapot-határozó
Eszközhatározó
Társhatározó
Hasonlító határozó
Tekintethatározó
Partitívuszi határozó
Szófajok
Névszók
Főnevek
Nyelvtani nem
A főnevek száma
A képzés és a ragozás során fellépő hangváltozások
A főnevek képzése
Esetek
A deklinációk
Melléknevek
Határozott és határozatlan ragozás
A melléknevek fokozása
Melléknévképzők
Számnevek
Tőszámnevek és sorszámnevek
Törtszámnevek
Határozatlan számnevek

Nyitható/csukható táblázat

Az I. deklináció
’férfi’ ’ördög’ ’fa’ ’ló’
Szamogit Litván Szamogit Litván Szamogit Litván Szamogit Litván
-s -as -s -ias -is -is -īs -ys
vīrs vyras velns velnias medis medis arklīs arklys
Egyes szám
N vīrsvyrasvelnsvelniasmedismedisarklīsarklys
A vīravyrąvelnėvelniąmedėmedįarklėarklį
D vīrouvyruivelniouvelniuimedioumedžiuiarkliouarkliui
G vīravyrovelnivelniomedimedžioarkliarklio
L vīrėvyrevelnievelnyjemediemedyjearkliearklyje
I vīrovyruvelniovelniumediomedžiuarklioarkliu
Kettes szám
N vīrovelniomedioarklio
A vīrovelniūmediuarkliū
D vīramvelnemmedemarklem
G vīruvelniomedioarklio
L vīrūsvelniūsmediūsarkliūs
I vīrāsvelnēsmedēsarklēs
Többes szám
N vīrāvyraivelnēvelniaimedēmedžiaiarklēarkliai
A vīrusvyrusvelniūvelniusmediumedžiusarkliūarklius
D vīramsvyramsvelnemsvelniamsmedemsmedžiamsarklemsarkliams
G vīruvyrųvelniusvelniųmediusmedžiųarkliusarklių
L vīrūsvyruosevelniūsvelniuosemediūsmedžiuosearkliūsarkliuose
I vīrāsvyraisvelnēsvelniaismedēsmedžiaisarklēsarkliais
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.