Normas de estilo e ortográficas

Galilibro
ORTOGRAFÍA
O alfabeto
As maiúsculas
A puntuación
 • A coma
 • O punto
 • O punto e coma
 • A diérese
 • Interrogación
e admiración
 • O guión
 • O apóstrofo
O acento
 • 2 vogais fortes
 • Forte e fraca
 • 2 vogais fracas
 • Tres vogais
 • Estranxeirismos
 • Acento diacrítico
A abreviatura
 • Símbolos
 • Siglas
 • Acrónimos
 1. O alfabeto
 2. As maiúsculas
  1. Normas básicas
  2. Casuística
 3. A puntuación
  1. A coma
  2. O punto
  3. O punto e coma
  4. A diérese
  5. Interrogación e admiración
  6. O guión
  7. O apóstrofo
 4. O acento
  1. Regras xerais
  2. Cando hai dúas vogais contiguas?
   1. Dúas vogais fortes
   2. Forte e fraca ou fraca e forte
   3. Dúas vogais fracas
   4. Tres vogais
  3. Acentuación de estranxeirismos e latinismos
  4. O acento diacrítico
 5. A abreviatura
  1. Símbolos
  2. Siglas
  3. Acrónimos
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.