Literatura

 1. O concepto de literatura
  1. Linguaxe científica versus linguaxe literaria
  2. Linguaxe cotiá versus linguaxe literaria
 2. O estético e o social
 3. Os recursos expresivos
  1. Os recursos fónicos
  2. Os recursos morfosintácticos
   1. Por omisión
   2. Por acumulación
   3. Por alteración da concordancia
   4. Por especial ordenamento
   5. Por recorrencia
  3. Os recursos léxico-semánticos
 4. A literatura e a súa relación con outras manifestacións culturais
  1. A metamorfose da literatura noutras artes
  2. A intención do artista
  3. O fondo social e cultural
  4. A historia comparada das artes
  5. Conclusión
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.