Fysiikka on tiede, joka tutkii aineen ja säteilyn käyttäytymistä ja vuorovaikutuksia. Fysiikan ja muutamien muiden tieteiden, kuten tähtitieteen ja kemian välinen raja on usein häilyvä ja epämääräinen. Fysiikka voidaan jakaa karkeasti soveltavaan ja teoreettiseen fysiikkaan, mutta myös näiden raja on usein huonosti määriteltävissä.

Fysiikka tutkii kaikkia luonnon ilmiöitä ja kappaleita sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia. Fysiikka tulee kreikan kielen sanoista episteme physike, joka tarkoittaa suomeksi oppi luonnosta.

Kappaleet

 1. Mittaaminen
 2. Liike ja voima    
 3. Ääni
 4. Valo
 5. Lämpö    
 6. Energia
 7. Sähkö    
 8. Sähkömagneettinen kenttäteoria
 9. Ydin ja ydinsäteily
 10. Suppea suhteellisuusteoria    

Liitteet

 1. SI-järjestelmän perussuureet
 2. Mekaniikan peruslait    

Katso myös

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.