Filosofia on tieteenala, joka tutkii todellisuutta, tietoa ja inhimillistä elämää koskevia yleisiä käsityksiä sekä niiden perusteita. Filosofian harjoittajaa kutsutaan filosofiksi.

Vaikka filosofiaa voidaan pitää tieteenä, se poikkeaa muista tieteistä argumentoivan luonteensa johdosta: kyse on tyypillisesti juuri ihmisen näkökulmasta asioihin ja niiden merkityksiin.

Filosofia-wikikirjan tavoitteena on kertoa filosofiasta ja sen tunnetuista uraanuurtajista.

Luvut

Filosofit

  • Immanuel Kant
  • Ludwig Wittgenstein
  • Robert Nozick
  • Sokrates
  • Platon
  • Aristoteles
  • René Descartes
  • John Locke
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.