ESKARIN OPS 2016-

Esiopetus

Oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna osallistutaan esiopetukseen.


Tähän oppikirjaan on tarkoitus koota materiaalia kaikkien esiopettajien käyttöön.


Kirja on jaettu opetussuunnitelman (EOPS 2014) rakennetta mukaillen seuraavasti:

Oppimiskokonaisuudet

Ilmaisun monet muodot

Kielen rikas maailma

Minä ja meidän yhteisömme

Kasvan ja kehityn

Tutkin ja toimin ympäristössäni

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.