Estatistika deskribatzailea: ariketak

Edukiak

1. gaia: Datu-diagramak eta taularaketak

2. gaia: Batezbestekoak eta beste zentro-neurriak

3. gaia: Kokapen-neurriak: kuantilak

4. gaia: Sakabanatze-neurriak

5. gaia: Alborapena eta kurtosia

6. gaia: Kaxa diagrama

7. gaia: Kontzentrazioa, pobrezia neurriak eta entropia (Ekonomiako ikasleentzat soilik)

8. gaia: Aldagai kualitatiboen arteko erlazio estatistikoa: asoziazioa

9. gaia: Aldagai kuantitatiboen arteko erlazio estatistikoa: korrelazioa eta erregresioa

10. gaia: Denbora serieen analisirako sarrera

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.