Οδηγός χρήσης Ubuntu/Κέντρο Λογισμικού Ubuntu (Ubuntu Software Center)

< Οδηγός χρήσης Ubuntu

Η ενημέρωση των διαθέσιμων πακέτων θα γίνει αυτόματα όταν κάνουμε μια αλλαγή στις πηγές λογισμικού. (σε γραμμή εντολών θα έπρεπε να εκτελέσουμε την εντολή: $ sudo apt-get update )

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.