ПЪРВА ЧАСТ

1. Дефиниции и конвенции
Използвани означения. Разрезни усилия. Премествания. Линии на влияние. Степени на свобода.
2. Статически определими системи
3. Силов метод
4. Деформационен метод
5. Нелинейни системи


ВТОРА ЧАСТ

6. Греди
Конзола. Проста греда. Непрекъсната греда. Герберова греда.
7. Ферми
8. Рамки
9. Дъги


ПЪЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

СХЕМИ И ИЛЮСТРАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.