Tag: наголос

18 Наголос у слові "листопад" 2017-02-09T10:34:30.090

12 Судно́ чи су́дно? 2017-04-21T21:15:36.170

10 Який наголос в слові "тому" в контексті часу: "кілька років то́му" чи "тому́"? 2017-02-15T12:18:09.217

10 Чому визна́чник, а не ви́значник чи визначни́к? 2017-02-24T17:43:19.293

8 Як правильно ставити наголос в прізвищі Бойчук і чи впливає на це історичне походження прізвища? 2017-02-08T11:24:07.157

8 Як правильно вживати/наголошувати слово "тато" в множині та різних відмінках? 2017-02-20T22:45:43.087

7 Are there any patterns in which syllable stress falls on? 2017-02-18T05:08:16.643

7 У Су́мах чи у Сума́х? 2017-03-13T13:11:43.840

6 Наголос у слові "фазанів" 2017-03-28T08:53:46.507

4 Наголос: прИстань чи пристАнь? 2017-07-24T23:50:09.903

3 «вИпробування» чи «випрОбування»? 2018-02-28T06:52:17.687

3 Яке слово коректно вживати: посилання чи покликання під час написання курсової/дипломної? 2018-03-01T10:11:02.910

2 "Ви́падок" чи "випа́док"? 2017-11-08T11:57:02.993

2 Лі́карський чи Ліка́рський? Як правильно? 2018-03-08T07:42:04.590

0 Наголос: фЕйсбук чи фейсбУк? 2018-03-05T19:31:23.443