Tag: відмінювання

18 Яке правило регулює відмінювання прізвищ на -ой? 2017-03-08T22:30:26.013

15 У(в) чи На - поза політикою. У Фейсбуці чи на Фейсбуці, в Україні чи на Україні, в еміграції чи на еміграції? 2017-02-17T18:16:59.433

12 Чи є питомим застовування давального відмінку у словосполученні "мені болить"? 2017-05-09T01:54:40.913

11 Чому іноді кажуть "штані" 2017-04-30T14:26:18.497

11 Родовий відмінок слова "граф" (математичний термін): графА чи графУ? 2017-05-07T16:18:17.287

10 "одна з дітей", "одна з людей" або "один з дітей", "один з людей" 2017-11-09T17:08:09.683

8 How to decline "Trump"? 2017-02-11T18:31:01.517

8 Як правильно: "трамвая" чи "трамваю"? 2017-02-15T16:41:15.980

8 Як правильно вживати/наголошувати слово "тато" в множині та різних відмінках? 2017-02-20T22:45:43.087

8 "Овець", "вівець", "вівць" чи "вівців"? 2017-11-22T10:50:18.453

7 Кличний відмінок для жіночого імені «Пайпер Фарадей»? 2017-07-10T11:51:51.787

6 Як позбутися неоднозначності при використанні перехідного відмінку? 2017-06-15T11:24:52.913

6 Чи є форма "бабів" (родовий відмінок множини слова "баба") розмовною? 2017-10-25T20:40:43.207

5 Як правильно - "елемента" чи "елементу"? 2017-11-23T20:18:41.983

4 Кличний відмінок для імені Віка 2017-03-12T06:33:31.187

4 Згідно з чим "згідно чому" є неправильним узгодженням іменника з прийменником? 2017-07-18T12:27:59.790

3 На фейсбуку чи на фейсбуці? У ноутбуку чи в ноутбуці? 2017-02-16T15:39:09.610

3 Why don’t Ukrainian prepositions govern the nominative or vocative case? 2017-09-23T15:26:47.383

3 Чи може безособове дієслово відмінюватись як особове? 2017-11-07T23:01:40.067

3 Чим зумовлено вживання флексії -и в родовому відмінку? 2018-03-03T13:34:11.300

1 Кличний відмінок слів „кравець“, „швець“ 2018-03-02T17:45:10.390

1 Ігоря чи Ігора? 2018-03-06T13:47:26.180

-2 Закінчення іменників душа, груша у родовому відмінку 1 відміни мішаної групи -и чи -і? 2018-03-09T17:18:57.580