Творення української термінології механізмами вторинної номінації. Історія та сьогодення

17

5

Які організовані процеси по створенні національної термінології механізмами вторинної номінації мали місце для Української мови? Коли вони були? Хто їх проводив? Які їх результати? Які з подібних процесів відбуваються зараз?

Мова іде про створенню власної національної термінології для іншомовних термінів (неологізмів), які входили в широкий вжиток з нішевих дисциплін.

Прикладами результатів таких процесів є:

  • "стіжок" (як термін, що використовувався років 100 тому) для зараз вживаного математичного терміну "конус".
  • влучне "реп'яшок" для англійського терміну "cookie" зі сфери IT.
  • польське "czujnik" для англійського "sensor".
  • польське "koszykówka" для англійського "basketball".

Які є подібні ініціативи в іншомовних середовищах? Які яскраві приклади є? Чи існує систематизований досвід, який варто переймати?

myroslav

Posted 2017-02-13T21:43:27.003

Reputation: 543

Answers

17

Таке явище відоме як мовний/лінґвістичний пуризм/протекціонізм. Слово «пуризм» походить від латинського purus «чистий» (пор. англ. pure). Найвідомішими його прикладами є:

  • чеський пуризм ХІХ століття, коли з чеської практично всі запозичення було видалено й замінено словами, що утворені з чеських морфем, наприклад такі інтернаціоналізми, як «театр» та «музика» було замінено відповідно на «divadlo» (від dívat se, «дивитися») та «hudba» (від hučet, «гучати, гудіти»).

  • ісландський пуризм ­– рух за очищення ісландської від запозичень та повернення її до середньовічних стандартів, почався в ХІХ ст. й триває досі, це основа мовної політики в Ісландії. Як наслідок, в сучасній ісландській мові практично немає слів, які хоча б якось були схожі на англіцизми чи інтернаціоналізми, наприклад «метеоролоґія» ісландською – це veðurfræði (veður «погода» + fræði «наука»), «музика» – tónlist (tón «звук» + list «мистецтво»).

  • турецький революційний пуризм – коли в 1923 році постала Турецька Республіка, її уряд на чолі з Мустафою Кемалем Ататюрком взяв курс на переведення країни на европейські стандарти, було введено европейський одяг, алфавіт турецької було змінено з арабо-перського на латинку, та найбільш за все було змінено саму турецьку мову: тисячі запозичень з арабської та перської було усунено й замінено або на новоутворені слова з турецьких морфем або на архаїчні турецькі слова. Ця зміна була така докорінна, що сучасним туркам треба в університеті вивчати турецьку мову часів Османської імперії, аби розуміти турецькі тексти, написані до 1923 року. Однак, всі арабські та перські слова вилучити не вдалося, їх і зараз досить багато в турецькій, але все ж на порядки менше, ніж було до реформи.

Типи пуризму перераховано тут (англ.), а ще є таке явище, як мовне планування, та нам до такого планування ще далеко.

Yellow Sky

Posted 2017-02-13T21:43:27.003

Reputation: 4 554

2

Не знаю, як щодо руху (може, є якісь таємні секти пуристів, щось на кшталт "Варваризми на гілляку" чи "Калькотворців на ножі"), але процес використання наявного в мові слова на позначення іншомовних термінів зветься вторинною номінацією (як от польські piłka nożna і koszykówka), якщо Ви це мали на увазі, звісно.

Palacsinta

Posted 2017-02-13T21:43:27.003

Reputation: 1 684

загальна цікавість, а чи польске piłka не є запозиченням з німецької spiel? – chizh – 2017-02-13T23:08:56.533

а знайшов z lacinskiego slowa "pila"

– chizh – 2017-02-13T23:11:07.213

Ну от) Французьке ordinateur (комп'ютер) - теж запозичено з латини, але ж воно вже адаптувалося до потреб мови, та й виглядає доволі питомим. – Palacsinta – 2017-02-13T23:21:01.203

саме так, просто у французській мабуть всі питомі слова з латини. я тут зауважую лише те, що запозичення іноді добре приживаються і витісняють те, що потім стає шірмячною лаптою – chizh – 2017-02-13T23:41:41.270

1-1: це не виглядає, як повноцінна відповідь на запитання. – bytebuster – 2017-02-14T03:55:20.300